MoSCHA – Control de malalts crònics via Smartphone

Fot: eXIT (UdG)
Fot: eXIT (UdG)

Reduir les visites a l’hospital de malalts crònics mitjançant la combinació de sensors i telèfons intel·ligents. És l’objectiu d’un projecte d’investigació d’abast mundial (MoSCHA) per millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i els seus familiars en el que participa la Universitat de Girona (UdG). El Departament de Control i Sistemes Intel·ligents (eXIT) de la UdG treballarà en el tractament i la gestió de les dades en temps real per ajudar els metges en la presa de decisions.

El MoSCHA -així es diu el projecte- és un gran repte tecnològic. Es tracta de millorar la qualitat de vida controlant a distància a gent que pateix malalties que els obliguen a anar sovint a l’hospital a fer controls com és el cas dels afectats de diabetes, epilèpsiasobrepès o els nadons prematurs. L’objectiu final és que, sense necessitat de què el malalt es mogui d’on és i en qualsevol moment, els metges puguin tenir accés a grans quantitats de dades rellevants sobre les seves dolències (respiració, el pols, la coloració de la pell o la temperatura, etc) i que la tinguin, simplement, donant un cop d’ull a una aplicació del mòbil, l’ordinador o una carpeta compartida en un cloud.

També es pot establir que quan algun dels paràmetres de control tingui alguna anomalia es generi una alarma automàtica que avisi al metge. La investigadora del Departament de Control i Sistemes Intel·ligents de la UdG, Beatriz López, diu que això obliga a desenvolupar nous sensors i una infrastructura tecnològica adequada per gestionar la gran quantitat de dades que es generen al cap del dia. A la UdG s’encarregaran de la gestió i el tractament de les dades d’una part del projecte centrada en els nadons prematurs i ho faran colze a colze amb l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona. López diu, però, que hi haurà intercanvi d’informació amb altres partners d’altres parts del projecte.

Els sensors s’hauran d’adaptar a cada malalt -no és el mateix una persona de 80 quilos que un nadó- i també pot variar la manera de transmetre les dades en funció de les necessitats. López ha explicat que hi ha un cas d’intercanvi de dades entre pacient i metge, a Madrid, però que es fa manualment. L’objectiu final del projecte MoSCHA és un altre; tenir una gran quantitat de dades constantment i sense aquest ‘cost’ humà.

El projecte ha arrencat aquest mes d’octubre i ha de donar resultats el 2015. A part de la Universitat de Girona, el també hi ha socis holandesos, finlandesos, luxemburguesos i coreans.